Liceum Wojskowe

Kierunki wojskowe

Czas trwania nauki – 4 lata

Kształcenie odbywa się w systemie dziennym

Przedmioty rozszerzone: język angielski i wiedza o społeczeństwie

Partner kierunku: 38 Sochaczewski Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej im. mjr. Feliksa Kozubowskiego

Czy wiążesz swoja przyszłość ze służbą na rzecz kraju? Czy lubisz rozwiązywać stawiane przed Tobą problemy, gry strategiczne i nie obca jest Ci dyscyplina we wszystkim co robisz? Pomyśl o pracy na rzecz wojska i wybierz kierunek wojskowy w Naszym liceum.

Szkoła widząc duże zapotrzebowanie branży wojskowej w zakresie wykwalifikowanej kadry, podjęła współpracę z 38 Sochaczewskim Dywizjonem Zabezpieczenia Obrony Powietrznej i proponuje młodzieży kształcenie w zakresie wojskowym. W ramach kierunku uczymy młodzież nie tylko podstaw żołnierskiego rzemiosła takich jak dyscyplina, musztra czy strzelanie, ale też we współpracy z zawodowymi żołnierzami organizujemy szkolenia inżynieryjne, ogólnowojskowe czy specjalistyczne takie jak np.: z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia.

Proponujemy Ci naukę w zakresie:

> wojskowym- kształcąc się na tym kierunku zdobędziesz podstawowa wiedze i umiejętności z zakresu wojskowej musztry, działań taktycznych, łączności i innych zagadnień zgodnie z programem szkolenia w Siłach Zbrojnych RP. W ramach nauki realizowany jest rozszerzony zakres wychowania fizycznego oraz języka obcego, a uczniowie mogą uczestniczyć  we współfinansowanym przez szkołę kursie pierwszej pomocy przedlekarskiej kończącym się egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu. Osobom
o najlepszych wynikach w nauce współfinansowany zostanie kurs prawa jazdy kat. B.

Pozwoli Ci to po zakończeniu nauki swobodnie podjąć zatrudnienie w wybranych formacjach zbrojnych na terenie kraju.

Już od drugiego roku nauki w naszej szkole osiągając najlepsze wyniki w nauce, masz szansę otrzymania od dyrektora szkoły specjalnego stypendium zwalniającego z opłaty czesnego za wskazane przez dyrektora miesiące. Uzyskując najlepsze wyniki w nauce, masz szansę na stypendium w każdym roku nauki, aż do ukończenia szkoły. Ponadto organizowane będą wyjazdy w ramach programu ERAZMUS oraz projektów EFS.

Oferta jest warta rozważenia, zwłaszcza że po zakończeniu nauki i nabyciu niezbędnych kwalifikacji gwarantujemy zatrudnienie w jednostkach Wojska Polskiego.

Kształcenie praktyczne zawodu- nauka realizowana jest pod specjalnym patronatem Wojska Polskiego- 38 Sochaczewskim Dywizjonem Zabezpieczenia Obrony Powietrznej, wykorzystując ich bazę infrastrukturalno-techniczną, pomoce dydaktyczne oraz kadrę naukową do prowadzenia zajęć zawodowych.

Perspektywy zatrudnienia- dla absolwentów spełniających warunki kwalifikacyjne Wojsko Polskie zaproponuje zatrudnienie w ramach swoich struktur. Ponadto możliwa jest praca w przedsiębiorstwach zarządzających infrastrukturą wojskową, jednostkach badawczych itp.