Rekrutacja

Warunki przyjęcia

Do klas pierwszych różnych specjalności przyjmujemy wszystkich chętnych absolwentów szkół podstawowych, zgodnie z listą rekrutacyjną. Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

 

Rekrutacja 2024

 

Uwaga: Jeśli wniosek do szkoły zostanie złożony do dnia 10.06.2024 r. Uczeń jest zwolniony z opłaty wpisowego!

UWAGA! Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do TKZ nr 1 im. mjr. F. Kozubowskiego w Sochaczewie oraz Sochaczewskiej Szkoły Realnej  – Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. mjr. F. Kozubowskiego w Sochaczewie prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji  pod adresem:

https://rekrutacja.zskz.com.pl/sochaczew/

 

Opłaty

Czesne dla klas I w roku szkolnym 2024/2025 wynosi 2640 zł za każdy rok nauki, w przypadku wyboru płatności jednorazowej, płatne zgodnie z zapisami umowy edukacyjnej. Istnieje możliwość płatności czesnego w systemie ratalnym zgodnie z zapisami umowy edukacyjnej przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności espagopay. O szczegóły zapytaj w sekretariacie szkoły.

 

Rekrutacja w kilku krokach

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej pod adresem https://rekrutacja.zskz.com.pl/sochaczew/ i prześlij go elektronicznie do szkoły za pomocą przycisku WYŚLIJ.
  2. Odbierz wniosek w formie pdf przesłany na adres e mail podany przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, wydrukuj go, podpisz przez siebie oraz jednego z rodziców/opiekunów prawnych i najpóźniej do 29 maja 2024 roku dostarcz formularz do sekretariatu szkoły.
  3. Jeśli wniosek do szkoły zostanie złożony do dnia 10.06.2024 r. Uczeń jest zwolniony z opłaty wpisowego. Wnioski składane po terminie 10.06.2024 r podlegają wpłacie wpisowego w wysokości 99 zł płatne gotówką przy składaniu wniosku w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły.
  4. W okresie od 21 czerwca do 03 lipca 2024 roku dostarcz do szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminów ósmoklasisty, a ponadto przystąp do rozmowy rekrutacyjnej z jednym z naszych nauczycieli. Nie obawiaj się. Rozmowa ma na celu poznanie Ciebie i Twoich oczekiwań edukacyjnych względem szkoły.
  5. 10 lipca 2024 roku wejdź na stronę internetową szkoły lub przyjdź do niej osobiście i sprawdź czy zostałeś/-aś umieszczony na liście rekrutacyjnej, co stanowi o przyjęciu do szkoły.
  6. Od 10 do 15 lipca 2024 roku potwierdź wolę przyjęcia do szkoły.