Rekrutacja

Warunki przyjęcia

Do klas pierwszych różnych specjalności przyjmujemy wszystkich chętnych absolwentów szkół podstawowych, zgodnie z listą rekrutacyjną. Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

 

Rekrutacja 2022

UWAGA! Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do TKZ nr 1 im. mjr. F. Kozubowskiego w Sochaczewie oraz Sochaczewskiej Szkoły Realnej  – Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. mjr. F. Kozubowskiego w Sochaczewie prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji pod adresem:

https://zskz.com.pl/sochaczew/rekrutacja2022

 

Opłaty za szkołę

Uczniowie uczęszczający do szkoły zobowiązani są do uiszczania opłaty edukacyjnej na poczet funduszu szkolnego w wysokości 100zł/m-c płatne za 10 miesięcy, w każdym roku nauki.

 

Stypendia naukowe

Już od drugiego roku nauki w naszej szkole osiągając najlepsze wyniki w nauce, masz szansę otrzymania od dyrektora szkoły specjalnego stypendium naukowego zwalniającego z opłaty czesnego za wskazane przez dyrektora miesiące. Uzyskując najlepsze wyniki w nauce, masz szansę na stypendium w każdym roku nauki, aż do ukończenia szkoły.

 

Rekrutacja w kilku krokach

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej pod adresem https://zskz.com.pl/sochaczew/rekrutacja2022 i prześlij go elektronicznie do szkoły za pomocą przycisku WYŚLIJ.
  2. Odbierz wniosek w formie pdf przesłany na adres e mail podany przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, wydrukuj go, podpisz przez siebie oraz jednego z rodziców/opiekunów prawnych i najpóźniej do 10 czerwca 2022 roku dostarcz formularz do sekretariatu szkoły.
  3. W okresie od 27 czerwca do 08 lipca 2022 roku dostarcz do szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminów ósmoklasisty, a ponadto przystąp do rozmowy rekrutacyjnej z jednym z naszych nauczycieli. Nie obawiaj się. Rozmowa na na celu poznanie Ciebie i Twoich oczekiwań edukacyjnych względem szkoły.
  4. 20 lipca 2022 roku wejdź na stronę internetową szkoły lub przyjdź do niej osobiście i sprawdź czy zostałeś/-aś umieszczony na liście rekrutacyjnej, co stanowi o przyjęciu do szkoły.
  5. Od 21 do 25 lipca 2022 roku potwierdź wolę przyjęcia do szkoły.