LOWE Sochaczew

„Leute Zentrum” realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 pod nazwą „LOWE Sochaczew – kompetencje mieszkańców Mazowsza na najwyższym poziomie”.   Projektem zostanie objętych 90 (55K/35M) osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy wsparciem w zakresie kompetencji podstawowych poza BUR, w wieku 18+ z niskimi kwalifikacjami, zamieszkałych
Czytaj więcej

Mazowsze II

  „Leute Zentrum” realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 po nazwą „Zawód przyszłości zdobyty wykwalifikowany pracownik odkryty” Projektem objętych jest 88 (39D/49Ch) uczniów w wieku 15-20l. i 3 (2K/1M) naucz. kształc. zawod. Technikum Kształcenia Zaw. nr 1 im. mjr. F.Kozubowskiego w Sochaczewie, zamieszkałych
Czytaj więcej

Mazowsze I

  „Leute Zentrum” realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 po nazwą „ Zawód wyuczony-start w życie uczniów TKZ nr 1 w Sochaczewie zapewniony”  Celem projektu jest nabycie nowych kompetencji zawodowych w zakresie transportu kolejowego lub tworzenia gier komp. lub fryzjerstwa oraz kompetencji miękkich
Czytaj więcej