Stypendia

Stypendia

W trakcie nauki w szkole uczeń może skorzystać ze wsparcia finansowego wypłacanego w jednej z poniższych form:

  • stypendium wstępne- fundowane przez organ prowadzący szkoły, wypłacane uczniom w I roku nauki, którzy uzyskali największą ilość punktów podczas procesu rekrutacyjnego w ramach danego kierunku kształcenia;
  • stypendium szkolne- fundowane przez organ prowadzący szkoły, wypłacane uczniom od II roku nauki za uzyskiwanie dobrych wyników w nauce i/lub znaczące osiągnięcia w zakresie edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub pracy na rzecz rozwoju szkoły;
  • stypendium branżowe- fundowane przez partnerów branżowych szkoły, wypłacane na zasadach ustalonych przez poszczególnych fundatorów.

Regulamin stypendium szkolnego 2023