Liceum Dziennikarsko-Językowe

Kierunek dziennikarsko-językowy

 

Czas trwania nauki – 4 lata

Kształcenie odbywa się w systemie dziennym

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, język niemiecki

Partner kierunku:

 

 

Jeśli masz wrażliwość humanisty, dociekliwość filozofa, wnikliwość dziennikarza, a jednocześnie chcesz pogłębiać swoje umiejętności lingwistyczne, ten kierunek jest dla Ciebie! W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach dotyczących redagowania i formatowania tekstu, poznają tajniki pracy dziennikarskiej oraz specyfikę tego zawodu. Zgłębiają rolę mediów we współczesnym świecie oraz poszerzają umiejętności w zakresie wykorzystywania programów komputerowych. .

Ponadto będziesz uczestniczyć w warsztatach językowych, projektach organizowanych przez szkołę oraz ambasady. Zapoznasz się nie tylko z językiem, ale i kulturą krajów wybranych obszarów językowych. Co ważne w trakcie nauki możesz zdobyć certyfikaty językowe oraz odbywać będziesz staże zawodowe, które podniosą twoja atrakcyjność na rynku pracy po ukończeniu szkoły.

Proponujemy Ci naukę w zakresie:

dziennikarsko-językowym.

Stypendia naukowe i wyjazdy edukacyjne:

Już od drugiego roku nauki w naszej szkole osiągając najlepsze wyniki w nauce, masz szansę otrzymania od dyrektora szkoły specjalnego stypendium zwalniającego z opłaty czesnego za wskazane przez dyrektora miesiące. Uzyskując najlepsze wyniki w nauce, masz szansę na stypendium w każdym roku nauki, aż do ukończenia szkoły. Ponadto organizowane będą wyjazdy w ramach programu ERAZMUS oraz projektów EFS.

Kształcenie praktyczne zawodu- nauka na kierunku realizowana jest pod specjalnym patronatem British Council oraz Radia Sochaczew, wykorzystując ich bazę infrastrukturalno-techniczną oraz kadrę naukową do prowadzenia zajęć zawodowych. W ramach kierunku realizowane są staże zawodowe prowadzone na terenie jednego z krajów nauczanych języków oraz firmy z branży medialnej w wymiarze 160h w 3 roku nauki.

Perspektywy zatrudnienia- po zakończeniu nauki można podjąć zatrudnienie w branży medialnej, rozgłośniach radiowych, wydawnictwach, jako tłumacz lub nauczyciel języków obcych. Nie zamyka to jednakże możliwości podjęcia innego zatrudnienia, gdyż połączenie znajomość kilku języków obcych z umiejętnością redagowania tekstów i wystąpień publicznych jest pożądana przez większość pracodawców oraz otwiera możliwość podjęcia zatrudnienia poza granicami kraju.