Liceum Ogólne

Kierunek ogólny

Czas trwania nauki – 4 lata

Kształcenie odbywa się w systemie dziennym

Klasa dla uczniów o jeszcze niesprecyzowanych zainteresowaniach. Daje możliwość rozwijania się w różnych dziedzinach nauki. Dla chętnych uczniów szansa rozwijania talentu aktorskiego w teatrze szkolnym, udziału w zajęciach koła robotycznego. Uczniowie mają również możliwość pracy w klubie Wolontariusza, czy  klubie przedsiębiorczości. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów mogą ćwiczyć na zajęciach z kreatywności. Profil ten daje również możliwość rozwijania dodatkowych zainteresowań językowych i sportowych.

Stypendia naukowe i wyjazdy edukacyjne:

Już od drugiego roku nauki w naszej szkole osiągając najlepsze wyniki w nauce, masz szansę otrzymania od dyrektora szkoły specjalnego stypendium zwalniającego z opłaty czesnego za wskazane przez dyrektora miesiące. Uzyskując najlepsze wyniki w nauce, masz szansę na stypendium w każdym roku nauki, aż do ukończenia szkoły. Ponadto organizowane będą wyjazdy w ramach programu ERAZMUS oraz projektów EFS.