Dokumenty

Dokumenty

Poniżej zamieszczamy dokumenty w formie plików gotowe do pobrania.

Podręczniki:

Nieobecności w szkole:

  • Usprawiedliwianie nieobecności w szkole – wzór – pdf-pobierz
  • Oświadczenie dotyczące cyklicznego zwalniania – wzór – pdf-pobierz

Wycieczki:

  • Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki – pdf-pobierz
  • Zgoda – oświadczenie rodzica / opiekunów – pdf-pobierz

Wychowanie fizyczne:

  • Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego – pdf-pobierz
  • Zgodę na samodzielny dojazd i powrót – pdf-pobierz

Inne:

  • Zgoda na samodzielny dojazd i powrót – praktyki zawodowe – pdf-pobierz
  • Zgoda na udział w dodatkowych zajęciach zawodowych – pdf-pobierz