Zapraszamy do wysłuchania audycji z Radia Sochaczew o naszej szkole

Zapraszamy do wysłuchania audycji z Radia Sochaczew o naszej szkole. Gośćmi byli uczniowie Klaudia Wójcik, Ania Kwiatkowska oraz Filip Kubicki.