Współpraca z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A

Szanowni Państwo

Miło Nam poinformować, że firma Leute Zentrum podpisała list intencyjny o współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i osób dorosłych w kierunkach kolejowych tj. Technik transportu kolejowego, Technik dróg i mostów kolejowych oraz Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. Współpraca obejmie m.in. pomoc w organizacji praktycznej nauki zawodu z wykorzystaniem zaplecza technicznego spółki, praktyk zawodowych oraz udostępnieniem kadry naukowej. Pozwoli to na poszerzenie oferty edukacyjnej Leute Zentrum oraz kształcenia w kierunkach zgodnych z potrzebami rynku pracy.