Wrześniowy poligon klas wojskowych

23 września uczniowie klas o profilu wojskowym uczestniczyli w pierwszym poligonie w ramach współpracy z 38 Dywizjonem Obrony Powietrznej.

W czasie spotkania zapoznali się z elementami musztry wojskowej. Ćwiczenia pokazały im, jak przyjmować postawę zasadniczą i swobodną, jak formować szyki oraz jak zachowywać się w szyku i poza nim.

Kolejnym etapem było szkolenie z Wojskową Strażą Pożarną. Uczniowie zapoznani zostali z profesjonalna profilaktyką przeciwopożarową oraz z praktycznym podejściem do działań związanych ze zwalczaniem pożarów. Ostatnim etapem było szkolenie z pomocy medycznej.

Wszystkim służbom serdecznie dziękujemy za zorganizowanie ciekawych zajęć.