Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas I branżowych szkół I stopnia Mazowiecki Kurator Oświaty określi najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2017 r.