Technikum organizacji turystyki

Kierunki organizacji turystyki

 

Technik organizacji turystyki

Czas trwania nauki – 5 lat

Kształcenie odbywa się w systemie dziennym

Kody zawodu – 422104

Partner kierunku:


Kochasz piękno świata i natury? Pragniesz spełniać marzenia swoje i innych o podróżowaniu?  To świetnie się składa, bo właśnie dla takich osób powstał kierunek technika organizacji turystyki.  W naszej szkole nauczysz się kompleksowej obsługi Klienta w zakresie przyjmowania zleceń, programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych oraz dbania o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa.


Stypendia naukowe i dodatkowe zajęcia zawodowe:

Jeżeli uzyskiwać będziesz dobre wyniki w nauce, chcesz pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe to podczas nauki w szkole możesz liczyć na dość wysokie szkolne stypendium naukowe dla osób uzyskujących najlepsze wyniki w nauce, przyznawane przez Dyrektora TKZ nr 1 w Sochaczewie od drugiego roku nauki w szkole, aż do zakończenia kształcenia w czwartej klasie.


Proponujemy Ci naukę w zakresie:

projektowania imprez i usług turystycznych, zamawiania imprez i usług turystycznych, prowadzenia informacji turystycznej, obsługi klientów korzystających z usług turystycznych, umiejętność rozliczania usług i imprez turystycznych.

 

Kształcenie praktyczne zawodu – Uczniowie tego kierunku mają do wyboru szeroką gamę praktyk zawodowych, począwszy od biur podróży, agencji turystycznych, punktów informacji turystycznej, a skończywszy na organizacjach.


Perspektywy zatrudnienia –
Technik organizacji turystyki może znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się organizacją  i obsługą ruchu turystycznego, biurach podróży, hotelach, schroniskach, ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, agroturystyce, punktach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, w biurach organizacji kongresów i konferencji, firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz animacją czasu wolnego, wydawnictwach opracowujących i publikujących przewodniki i albumy turystyczne. Inną możliwością jest podjęcie pracy w lokalnych centrach informacji turystycznej, regionalnych fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się turystyką, czy urzędach marszałkowskich.

 

Kwalifikacje:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych