Technikum logistyczne

Kierunek logistyczny

 

 

Czas trwania nauki – 5 lat

Kształcenie odbywa się w systemie dziennym
Przedmioty rozszerzone: geografia

Kod zawodu – 333107

Jeśli Twoja rodzina niedowierza, że możesz jednocześnie uczestniczyć w koleżeńskich imprezach i być przygotowanym na zajęcia szkolne lub sprawdziany, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie! Przekuj swoje umiejętności na konkretny zawód. Logistyk to zawód ponadczasowy. Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje transport towarów od producenta do konsumenta, optymalizując jednocześnie czas i koszty dostawy. W obecnych czasach, gdzie przepływ towarów objął już każdą dziedzinę gospodarki, praca logistyka stała się niezbędnym elementem każdej firmy transportowo-spedycyjnej. Technik logistyk nie tylko zarządza przepływem towarów, ale również koordynuje i planuje prace innych osób odpowiedzialnych za bezpieczne i czasowe dotarcie towarów do miejsca przeznaczenia.

Stypendia naukowe i dodatkowe zajęcia zawodowe:

Już od drugiego roku nauki w naszej szkole osiągając najlepsze wyniki w nauce, masz szansę otrzymania od dyrektora szkoły specjalnego stypendium zwalniającego z opłaty czesnego za wskazane przez dyrektora miesiące. Uzyskując najlepsze wyniki w nauce, masz szansę na stypendium w każdym roku nauki, aż do ukończenia szkoły. Ponadto organizowane będą wyjazdy w ramach programu ERAZMUS oraz projektów EFS.


Proponujemy Ci naukę w zakresie:

przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu, monitorowania poziomu i stanu zapasów, obsługiwania programów magazynowych, planowania procesów transportowych, organizowania procesów transportowych, czy dokumentowania procesów transportowych.

Kształcenie praktyczne zawodu – Uczniowie tego kierunku mają do wyboru szeroką gamę praktyk zawodowych w centrach logistycznych na terenie powiatu sochaczewskiego, jak również Mazowsza, a przede wszystkim u partnera kierunku.


Perspektywy zatrudnienia – 
Technik logistyk może znaleźć zatrudnienie w firmach transportowych, logistyczno-spedycyjnych, urzędach celnych, urzędach kontroli skarbowej, lotniskach, centrach logistycznych, czy portach morskich. Perspektywy zarobkowe logistyków są również zachęcające i wahają się od 3 900 zł brutto dla młodszego specjalisty ds. logistyki, poprzez 5 600 zł brutto dla specjalisty ds. logistyki, do 11 000 zł brutto dla dyrektora logistyki.

 

Kwalifikacje:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu