Technikum kolejowe

Kierunek kolejowy

 

Czas trwania nauki – 5 lat

Kształcenie odbywa się w systemie dziennym

Przedmioty rozszerzone: geografia

Kody zawodu – 311407, 311207, 311928

Partner kierunku

 

 

 

Modernizacja linii kolejowych w woj. mazowieckim oraz zaplecza technicznego dla składów pociągów np. Rozbudowa Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Kolei Mazowieckich w Sochaczewie, zwiększy w następnych latach zatrudnienie w firmach kolejowych- szacuje się że w samym Sochaczewie zatrudnienie znajdzie ok. 300 osób. Jednocześnie w przedsiębiorstwach kolejowych z powodu długoletniej przerwy w kształceniu zawodowym, powstała luka pokoleniowa. Brakuje młodych ludzi z pasją, którzy chcieliby podjąć się tak ciekawego, a zarazem odpowiedzialnego zajęcia. Nasza szkoła, widząc  te potrzeby, podjęła współpracę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A oraz PKP Intercity S.A i prowadzi kształcenie na kierunkach kolejowych w zakresie transportu kolejowego, budowy dróg i mostów kolejowych oraz automatyki sterowania ruchem kolejowym. Oferta jest warta rozważenia, zwłaszcza że po zakończeniu nauki i nabyciu niezbędnych kwalifikacji PKP PLK S.A oraz PKP Intercity S.A gwarantuje zatrudnienie Naszym absolwentom. Katalog wykonywanych zawodów jest tez dość szeroki- od nastawniczego, dyżurnego ruchu, poprzez kierownika budowy, kasjerki/-ów, na strażnikach ochrony kolei kończąc.  Zarobki na kolei w związku z brakami kadrowymi również uległy zmianie. Obecnie wynagrodzenie miesięczne nastawniczego, czy zwrotniczego waha się od 3000 do 3500 zł brutto  a dyżurnego do 4000zł brutto. Jeszcze podczas nauki w szkole można liczyć na dość wysokie stypendium naukowe dla osób uzyskujących najlepsze wyniki w nauce, przyznawane przez PKP PLK S.A oraz PKP Intercity S.A od drugiego roku nauki w szkole, aż do zakończenia kształcenia w czwartej klasie.

Proponujemy Ci naukę w zakresie:

  > transport kolejowy- kształcąc się na tym kierunku  nauczysz się organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności, nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej, planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem kolejowym, przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób, zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.

Zajmowane stanowiska-Dyżurny ruchu, Nastawniczy, Kierownik stacji, Kasjer biletowy, Maszynista, Konduktor, Dróżnik i inne.

  > budowa dróg i mostów kolejowych- zdobędziesz wiedze z zakresu organizowania i koordynacji robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych, oceniania stanu technicznego dróg i mostów kolejowych, prowadzenia dokumentacji budowy, sporządzania kosztorysów kolejowych robót drogowo-mostowych oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Zajmowane stanowiska- Toromistrz, Kierownik budowy, Kosztorysant, Mostowniczy i inne.

  > automatyka sterowania ruchem kolejowym- nauczysz się montowania, diagnozowania, remontowania i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym, montowania i eksploatowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych, montowania i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, budowania i eksploatowania urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym.

 

Zajmowane stanowiska- Automatycy i inne.

Kształcenie praktyczne zawodu- nauka na kierunkach kolejowych realizowana jest pod specjalnym patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, wykorzystując ich bazę infrastrukturalno-techniczną, pomoce dydaktyczne oraz kadrę naukową do prowadzenia zajęć zawodowych. Uczniowie uzyskujący najlepsze wyniki w nauce mogą liczyć na stypendia naukowe przyznawane przez PKP PLK nawet już od II semestru w I roku nauki w szkole. Praktyki zawodowe prowadzone w PKP PLK S.A w wymiarze 160h w 3 roku nauki.

Perspektywy zatrudnienia- dla absolwentów spełniających warunki kwalifikacyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zaproponują zatrudnienie w ramach swoich struktur. Ponadto możliwa jest praca w przedsiębiorstwach zarządzających infrastrukturą kolejową, związanych z produkcją i naprawą urządzeń sterowania ruchem kolejowym, jednostkach badawczych kolejnictwa, biurach projektów dróg i mostów kolejowych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym tj. PKP Intercity, PKP Cargo, Przewozy Regionalne.

Kwalifikacje:

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.