Listy osób przyjętych i nieprzyjętych

Poniżej przedstawiamy listy osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Kandydaci uszeregowani zgodnie z ilością otrzymanych punktów od najwyższej do najniższej liczby punktów.