Kadra

Kadra

 • Łukasz Stelmach – organ prowadzący i założyciel szkoły
 • Dominika Ozdowska – dyrektor szkoły, matematyka
 • Katarzyna Polanin – wicedyrektor szkoły
 • Robert Pawlak – dyrektor administracyjny
 • Barbara Szymańska – sekretarz szkoły
 • Anna Góralczyk – język polski
 • Agnieszka Suchecka – język polski
 • Angelika Kaźmierczak- język polski
 • Sylwia Kwaśnik – język angielski
 • Agnieszka Sapińska – język angielski
 • Dorota Kujawa Piątek – język angielski
 • Dorota Bylińska – język angielski
 • Dorota Pawełek – język niemiecki
 • Grażyna Skrzypkowska – język rosyjski
 • Elżbieta Wylot – historia
 • Sławomir Duranowski – historia, HiT
 • Mirosława Zimna Przedlacka – historia, oligofrenopedagog, HiT, WOS, język polski
 • Małgorzata Przybylska – historia, informatyka, HiT, Wos
 • Łukasz Przanowski – filozofia, religia
 • Barbara Kulpa – chemia, biologia
 • Arkadiusz Meller – geografia, przedmioty zawodowe logistyczne
 • Dominika Pindor – chemia, matematyka, fizyka
 • Joanna Balcerzak – matematyka
 • Paweł Kowalczyk – wychowanie fizyczne
 • Adam Góralczyk – wychowanie fizyczne, biznes i zarządzanie
 • Jakub Walczak – edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
 • Piotr Chojnacki – robotyka, programowanie, przedmioty zawodowe informatyczne
 • Marcin Gerwatowski – multimedia, przedmioty zawodowe informatyczne
 • Marek Przemyłski – przedmioty zawodowe informatyczne
 • Tomasz Wysocki – robotyka, programowanie, przedmioty zawodowe informatyczne
 • Piotr Rybczyński – grafika komputerowa, animacja 3D, tworzenie gier komputerowych
 • Żaneta Ignaczak – przedmioty zawodowe fryzjerskie, rewalidacja
 • Iwona Świderek – przedmioty zawodowe fryzjerskie, chemia
 • Andrzej Pietras – pedagog specjalny
 • Monika Wołek – bibliotekarka
 • Jolanta Wężowska – pedagog kształcenia specjalnego
 • Dorota Matecka – pedagog kształcenia specjalnego
 • Dawid Stachlewski – język hiszpański
 • Joanna Szpręglewska-Garbacz – geografia