Filozofia szkoły

Filozofia szkoły

books-4827024_1920

Świat się zmienia. Nie stoi w miejscu. To co kiedyś było oczywiste, dziś staje się chaotyczne i obce dla współczesnej młodzieży. Głębokie przemiany zachodzące przez ostatnie lata w otaczającej nas  rzeczywistości, nie pozostają bez wpływu na młodych ludzi. Dorośli porządkując swoje myśli i próbując zrozumieć młodych, nadają ich poszczególnym grupom wiekowym nazwy: Digital natives, pokolenie X, Y lub Z. Nie pomaga to jednak młodzieży w odnalezieniu się w otaczającej ich rzeczywistości i codzienności, która staje się coraz większym wyzwaniem. Staje się- ale nie musi. Tutaj kluczową rolę odgrywa szkoła. Szkoła, która nie stoi w miejscu, tylko zmienia się wraz ze swoimi uczniami i reaguje na ich potrzeby oraz problemy. Szkoła, która nie jest formą spędzania czasu, ani etapem „zaliczenie” którego daje przepustkę do dorosłego życia.

Myślą przewodnią założyciela Naszych szkół, Łukasza Stelmacha, było stworzenie takiego miejsca-szkoły, która oprócz kształcenia wykwalifikowanej kadry, będzie domem dla każdego z uczniów, dającym poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, tolerancji i otwartości na innych i ich poglądy. Miejscem przywracającym radość z nauki.  Miejscem, gdzie słowo uczeń stoi na równi ze słowem nauczyciel i na odwrót, a każda tworząca je osoba szanuje innego budowniczego szkoły.

Odzwierciedleniem wszystkich wskazanych wyżej myśli jest realizowany autorski program kształcenia i rozwoju osobistego uczniów, którego nazwa wskazuje jednocześnie jego myśl przewodnią – „Sukces rodzi sukces”.

Program opiera się na 4 filarach:

  1. Rozwój osobisty uczniów.
  2. Doskonalenie umiejętności życiowych.
  3. Uczenie, jak się uczyć, aby się nauczyć.
  4. Rozwój zainteresowań i zdolności naukowych ucznia.

Efektem finalnym realizacji programu w trakcie 5 letniej nauki w szkole ma być wykształtowanie „pożądanego” absolwenta, który jest:

– silny poprzez mocną wiarę we własne możliwości i wartość samego siebie,

– tolerancyjny, akceptujący i wyrozumiały w stosunku do innych,

– otwarty na stawiane przez życie nowe wyzwania i potrafiący sobie z nimi radzić,

– stawiającym pytania, odróżniającym fakty od opinii oraz mającym własne zdanie wypracowane na faktach, wiedzy i doświadczeniu,

– wysoko wykwalifikowany w obszarze swoich zainteresowań i predyspozycji zawodowych.