CCNA v7. Kolejni uczniowie z certyfikatami sieciowymi.

CCNA v7. Kolejni uczniowie z certyfikatami sieciowymi. Tym razem przedmioty związane z sieciami komputerowymi. Dokładnie CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials oraz CCNAv7: Introduction to Networks realizowane w Akademii Lokalnej Cisco Networking Academy® ZSKZ.

Kursy Cisco Networking Academy przygotowują fundamenty technologiczne i pozwalają się specjalizować w wybranej dziedzinie IT. Słuchacze są przygotowywani do zdobycia cenionych certyfikacji IT, które umożliwiają podniesienie konkurencyjności na rynku pracy i oferują lepsze perspektywy zawodowe.