Skany dokumentów oświatowych TKZ nr.1 w Sochaczewie

Poniżej przedstawiamy skany dokumentów oświatowych Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Sochaczewie. Ze względu na ochronę danych osobowych, niektóre dane zostały zakreślone. Ponadto zapraszamy do osobistego kontaktu w siedzibie szkoły, gdzie udostępnione będą oryginały poniższych dokumentów.