Robotyka w TKZ

Pierwsze praktyczne wyniki zajęć z robotyki.

Gratulujemy TI!

Podczas nauki wykorzystujemy:

*Oprogramowanie edukacyjne EV3 to graficzny język oparty o używany w przemyśle i badaniach naukowych system LabVIEW firmy National Instruments.

*Programowanie w języku EV3 polega na układaniu sekwencji ikon reprezentujących kolejne polecenia dla robota i pozwala na budowę zarówno bardzo prostych aplikacji jak i rozbudowanych i skomplikowanych algorytmów.

#robotyka #TKZ #Sochaczew #technik #informatyk