Rekrutacja

Warunki przyjęcia

Do klas pierwszych różnych specjalności przyjmujemy wszystkich chętnych absolwentów szkół podstawowych, spełniających kryteria rekrutacji.

Nauka w liceum i technikum jest bezpłatna, a szkoły posiadają uprawnienia publicznej.

Rekrutacja 2020

UWAGA! Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do TKZ nr 1 im. mjr. F. Kozubowskiego w Sochaczewie oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. mjr. F. Kozubowskiego w Sochaczewie prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji pod adresem:

https://zskz.com.pl/rekrutacja2020

Umowa edukacyjna: pobierz

Technikum

 1. Skrócony harmonogram naboru:
  • I ETAP 15-30 czerwca – składanie wniosków elektronicznych
  • II ETAP 06-10.07.2020 – składanie wniosków papierowych i świadectw ukończenia szkoły   podstawowej, rozmowa rekrutacyjna, odbiór skierowania na badania lekarskie.
   • 06-08.07.2020  – rozmowy rekrutacyjne dla kierunku informatycznego
   • 09-10.07.2020  – rozmowy rekrutacyjne dla kierunku fryzjerskiego
  • III ETAP  31.07- 04.08 – składanie wyników egzaminów po szkole podstawowej i badań lekarskich
  • IV ETAP  7. 08 – Ogłoszenie wyników

Poniżej zamieszczamy regulamin rekrutacji:

Rekrutacja w kilku krokach:

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej pod adresem https://zskz.com.pl/rekrutacja2020 i prześlij go elektronicznie do szkoły za pomocą przycisku WYŚLIJ.
 2. Odbierz wniosek w formie pdf przesłany na adres e mail podany przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym

 

Liceum Ogólnokształcące

 1. Skrócony harmonogram naboru:
  • I ETAP
   • 15-30 czerwca – składanie wniosków elektronicznych
   •  01.07 – składanie wniosków papierowych i świadectw ukończenia szkoły  podstawowej
  • II ETAP  Egzaminy wstępne, składanie wniosków papierowych i świadectw ukończenia szkoły  podstawowej, rozmowa rekrutacyjna

EGZAMINY

  • 01.07.2020  godz.10:00 – egzamin na kierunek  plastyczny – portfolio i rozmowa rekrutacyjna
  • 01.07.2020 – egzamin  na kierunek wojskowy i rozmowa rekrutacyjna

11:00 – teoretyczny z wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej

12:00– praktyczny z próbą sprawności fizycznej  na boisku (obowiązkowy strój sportowy)

  • 02.07.2020 – egzamin na kierunek językowy – test i słuchanie

10:00  test z języka angielskiego

11:30  test z języka niemieckiego

  • 03.07.2020 – rozmowy rekrutacyjna dla kierunku językowego
  • III ETAP –  31.07 – 04.08.2020 –  składanie wyników egzaminów po szkole podstawowej
  • IV ETAP  – 07.08.2020 –  ogłoszenie wyników

 

UWAGA! Na egzamin plastyczny kandydaci powinni przynieść: 5 prac rysunek ołówkiem o wymiarach 50 x 70 cm na brystolu lub bloku technicznym, 5 prac malarskich farbami akrylowymi 50 x 70 cm na brystolu lub bloku technicznym; 2 prace z kompozycji przestrzennej 50 x 70 cm na brystolu lub bloku technicznym. Kandydat będzie miał za zadanie opowiedzieć o wykonanych pracach plastycznych oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące wykonanych prac.

– kierunek wojskowy: egzamin praktyczny z próby sprawności fizycznej oraz teoretyczny z wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej z następującego zakresu: praw człowieka, nieletni wobec prawa, udział obywateli w życiu publicznym, demokracja w RP, sprawy międzynarodowe 01 lipca 2020 roku.

                             Treści nauczania – wymagania szczegółowe – pobierz

UWAGA! Na egzamin kandydaci powinni przynieść: zaświadczenie od lekarza rodzinnego o p braku przeciwwskazań medycznych do nauki na kierunku wojskowym i udziale w zwiększonej ilości zajęć wychowania fizycznego.

– kierunek językowy: egzamin (test i słuchanie) z języka angielskiego i języka niemieckiego 02 lipca 2020 roku.

                             Treści nauczania – wymagania szczegółowe – pobierz j. niemieckipobierz j. angielski

– kierunek medyczny: egzamin (test) z biologii i chemii 01 i 02 lipca 2020 roku.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe – pobierz

  • IV etap naboru (rozmowa rekrutacyjna) prowadzony będzie w okresie od 06 lipca do 10 lipca 2020 roku.
  • V etap naboru (składanie wyników egzaminu po szkole podstawowej) prowadzony będzie 31 lipca 2020 roku.
  • VI etap naboru (ogłoszenie wyników) odbędzie się 07 sierpnia 2020 roku.

Poniżej zamieszczamy regulamin rekrutacji:

REGULAMIN REKRUTACJI LO 2020

Rekrutacja w kilku krokach:

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej pod adresem https://zskz.com.pl/rekrutacja2020 i prześlij go elektronicznie do szkoły za pomocą przycisku WYŚLIJ.
 2. Odbierz wniosek w formie pdf przesłany na adres e mail podany przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym.

 

Szczegóły rekrutacji prosimy szukać na naszej stronie, podczas prezentacji w szkołach oraz na antenie Radia Sochaczew.