Rekrutacja uzupełniająca

Drodzy uczniowie szkół podstawowych. Od 15 czerwca do 30 czerwca przeprowadzamy rekrutację uzupełniającą. W dalszym ciągu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Do klas pierwszych różnych specjalności przyjmujemy wszystkich chętnych absolwentów szkół podstawowych, spełniających kryteria rekrutacji.

Nauka w liceum i technikum jest bezpłatna, a szkoły posiadają uprawnienia publicznej.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do TKZ nr 1 im. mjr. F. Kozubowskiego w Sochaczewie oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. mjr. F. Kozubowskiego w Sochaczewie prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji pod adresem:

https://zskz.com.pl/rekrutacja2020