Rekrutacja 2020/2021

Zapraszamy do wysłuchania – zasady naboru na rok szkolny 2020/2021 omawia Dyrektor Łukasz Wójcikowski