Regulaminy

Poniżej zamieszczamy regulaminy w wersji elektronicznej obowiązujące w naszej szkole.

    • Regulamin przebywania uczniów na terenie TKZ nr 1 w Sochaczewie – pobierz
    • Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego w TKZ nr 1 w Sochaczewie. Obowiązuje od 5 września 2016 r. i dotyczy zwolnień na okres dłuższy niż 4 tygodnie – pobierz
    • Regulamin użytkowania szafek szkolnych w TKZ nr 1 w Sochaczewie – pobierz