Przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej w ZSKZ

W naszej szkole gościliśmy przedstawiciela Wojskowej Akademii Technicznej.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jakie kierunki mogą wybrać na cieszącej się dużym uznaniem uczelni.
Dowiedzieliśmy się, że Akademia kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych. Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł magistra inżyniera i są mianowani na pierwszy stopień oficerski – podporucznika.

Studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi bez zobowiązań wobec resortu Obrony Narodowej. Studia wyższe umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, magistra inżyniera lub magistra.

Mamy nadzieję, że wśród nas są uczniowie, którzy podejmą w przyszłości studia na tejże uczelni.