Pedagog szkolny

Informujemy, że pedagog szkolny jest dostępny dla młodzieży i nauczycieli oraz rodziców – w środy i w piątki , w godzinach 14.00 – 17.00.
Osoby zainteresowane powinny znaleźć zespół w MS Teams, zatytułowany Pedagog Justyna Kamińska.