LO językowe Rekrutacja 2020/2021

Nauka języków tylko u nas. Zapraszamy do wysłuchania audycji na temat właśnie kierunku językowego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SOCHACZEWIE zaprasza do skorzystania z szerokiej oferty edukacyjnej LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 2 IM. MJR. F. KOZUBOWSKIEGO W SOCHACZEWIE w zakresie językowym.

Najlepszy wybór dla pasjonatów języków obcych, chcących kontynuować naukę na studiach lingwistycznych. W całym cyklu kształcenia będziesz uczestniczyć w warsztatach językowych, projektach organizowanych
przez szkołę oraz ambasady. Zapoznasz się nie tylko z językiem, ale i kulturą krajów wybranych obszarów językowych.

Co ważne – w trakcie nauki możesz zdobyć certyfikaty językowe, które podniosą twoja atrakcyjność na rynku pracy po ukończeniu szkoły. Nauka języków obcych odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym w nowoczesnych, specjalistycznych pracowniach lingwistycznych.