Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Sochaczewie

Poniżej prezentujemy listę Kandydatów uszeregowanych zgodnie z ilością otrzymanych punktów – od najwyższej do najniższej liczby punktów. Ilość otrzymanych punktów za poszczególne kryteria do wglądu w sekretariacie szkoły.

Przypominamy o obowiązku potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły, osobiście w dniu 18 lipca 2016r. w godzinach 9-14 w szkole p.004.

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Sochaczewie.