Lista kandydatów do szkoły – 2021

Osoby, które nie posiadają kodu mogą uzyskać informację osobiście w sekretariacie szkoły.

W związku z potwierdzaniem przez kandydatów  chęci przyjęcia do szkoły powyższe listy mogą ulec zmianie.

Ostateczne listy przyjętych kandydatów zostaną opublikowane 30 lipca 2021 r.

Osoby przyjęte do szkoły powinny potwierdzić wybór szkoły do dnia 27 lipca 2021r. poprzez doniesienie oryginałów dokumentów.