Liceum Medyczne

Kierunki medyczne

Czas trwania nauki – 4 lata

Kształcenie odbywa się w systemie dziennym

Profil medyczny jest adresowany do uczniów, którzy swoją przyszłość łączą z medycyną czy pracą w szeroko rozumianej  ochronie zdrowia lub chcą podjąć studia medyczne.

Proponujemy Ci naukę w zakresie:

< masażysta – fizjoterapeuta: zdobędziesz wiedzę dotyczącą likwidacji skutków lub łagodzenia procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganiem im oraz przywracaniem sprawności fizycznej  człowieka;

< ratownictwo medyczne: nauczysz się rozpoznawania stanów zagrożenia życia i zdrowia, oceny stanu zdrowia pacjenta, podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych oraz podejmowania medycznych czynności ratunkowych;

< pielęgniarstwo: zdobędziesz umiejętności z zakresu świadczenia pomocy osobie chorej i niesamodzielnej, udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia, konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;

< terapii zajęciowej: nabędziesz wiedzę z zakresu podstaw psychologii, radzenia sobie ze stresem, prowadzenia terapii grupowej i indywidualnej z pacjentem, diagnozowania stanu psychicznego pacjenta.

W ramach nauki uczeń realizuje rozszerzony pogram z zakresu biologii i chemii. Młodzież na każdej specjalizacji mogą uczestniczyć w kwalifikowanym kursie pierwszej pomocy kończącym się egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu. Dodatkowo, po zadaniu egzaminu państwowego, istniej możliwość zdobycia dyplomu zawodowego.

Uczniowie uzyskujący najlepsze wyniki w nauce mogą liczyć na stypendia naukowe przyznawane przez Dyrektora szkoły od drugiego roku nauki w szkole, aż do zakończenia kształcenia.

Kształcenie praktyczne zawodu- zajęcia w pracowni analizy biologiczno-chemicznej oraz miejscami związanymi z dana specjalizacją tj. szpitale, oddziały rehabilitacyjne, SOR-y, domy opieki. W ramach kierunku realizowane są praktyki zawodowe prowadzone w instytucjach służby zdrowia w wymiarze 160h w 3 roku nauki.

Perspektywy zatrudnienia- po zakończeniu nauki absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. szpitalach, SOR-ach, domach opieki, świetlicach terapeutycznych, prywatnych klinikach medycznych lub otworzyć własne działalności gospodarcze.