Liceum Językowe

Kierunki językowe

Czas trwania nauki – 4 lata

Kształcenie odbywa się w systemie dziennym

Partner kierunku:

Najlepszy wybór dla pasjonatów języków obcych, chcących kontynuować naukę na studiach lingwistycznych.

W całym cyklu kształcenia będziesz uczestniczyć w warsztatach językowych, projektach organizowanych przez szkołę oraz ambasady. Zapoznasz się nie tylko z językiem, ale i kulturą krajów wybranych obszarów językowych. Co ważne w trakcie nauki możesz zdobyć certyfikaty językowe, które podniosą twoja atrakcyjność na rynku pracy po ukończeniu szkoły. Nauka języków obcych odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym w nowoczesnych, specjalistycznych pracowniach lingwistycznych.

Proponujemy Ci naukę w zakresie:

> językowym- rozwiniesz umiejętności językowe w zakresie komunikatywnego poziomu posługiwania się językiem angielskim i niemieckim oraz w podstawowym zakresie języka francuskiego.

Uczniowie uzyskujący najlepsze wyniki w nauce mogą liczyć na stypendia naukowe przyznawane przez Dyrektora szkoły od drugiego roku nauki w szkole, aż do zakończenia kształcenia.

Kształcenie praktyczne zawodu- nauka na kierunku realizowana jest pod specjalnym patronatem British Council, wykorzystując ich bazę infrastrukturalno-techniczną oraz kadrę naukową do prowadzenia zajęć zawodowych. W ramach kierunku realizowane są praktyki zawodowe prowadzone na terenie jednego z krajów nauczanych języków w wymiarze 160h w 3 roku nauki.

Perspektywy zatrudnienia- po zakończeniu nauki można podjąć zatrudnienie w branży turystycznej, jako tłumacz lub nauczyciel języków obcych. Nie zamyka to jednakże możliwości podjęcia innego zatrudnienia, gdyż znajomość kilku języków obcych jest pożądana przez większość pracodawców oraz otwiera możliwość podjęcia zatrudnienia poza granicami kraju.