Laboratorium Edukacyjne ECDL PL-LAB1933

W ramach dnia zawodów PL-LAB1933 Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 im. mjr. F. Kozubowskiego zorganizowało w dniu 08 czerwca 2021 roku prezentację ECDL z Klasą.
Obyło się spotkanie informacyjne na temat ECDL (przybyło ponad 50 osób) wynikiem czego osoby zainteresowały się ofertą egzaminów z poszczególnych modułów.
Zaprezentowane zostały egzaminy, moduły, sylabusy oraz rozdane ulotki i plakaty.
Uczestnicy rozwiązywali zadania i zapoznawali się ze stanowiskami przygotowanymi w ramach zawodu technik informatyk. Nagrody zostały przekazane przez Centrum Egzaminacyjne przy BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej oraz Panią Koordynator Regionalną ECDL w Łodzi Beatę Ostrowską –
Serdecznie dziękujemy.