Konkurs informatyczny z zakresu IT pt. „Obieram kurs na IT”

Dyrektor Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Sochaczewie uprzejmie zaprasza młodzież klas trzecich szkół gimnazjalnych z terenu powiatu sochaczewskiego w województwie mazowieckim do udziału w I edycji Konkursu wiedzy z zakresu IT pn. „Obieram kurs na IT”.

Celem konkursu jest:

  • ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych,
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla,
  • propagowanie wiedzy informatycznej,
  • rozbudzanie zainteresowań informatyką i komputeryzacją,
  • podniesienie poziomu kształcenia informatycznego gimnazjalistów.

Dokumentacja konkursowa:

  1. Zaproszenie do udziału w I edycji Konkursu wiedzy IT pt. „Obieram kurs na IT”
  2. Regulamin konkursu Informatycznego z zakresu IT pt. „Obieram kurs na IT”
  3. Ankieta zgłoszeniowa