KLASA z ECDL

Uprzejmie informujemy, że nasze Laboratorium ECDL pomyślnie przeszło proces akredytacji. Uczestniczymy dodatkowo w Programie KLASA z ECDL – pozwala on przygotować uczestników do zdobycia uznanego na całym świecie certyfikatu ECDL, a tym samym do rozwoju i potwierdzenia niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie podstawowych umiejętności cyfrowych (komputerowych). Korzyści z przystąpienia do Programu KLASA z ECDL:

dla uczniów:

✓ standaryzacja i uporządkowanie umiejętności komputerowych zgodnie z europejskim,
wypracowanym od ponad 20 lat standardem
✓ przygotowanie do zdobycia potrzebnego na dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy certyfikatu ECDL
✓ możliwość zdobycia certyfikatu ECDL w sprzyjających warunkach
✓ wymiana wiedzy i umiejętności z rówieśnikami z innych szkół biorących udział w projekcie
✓ udział i współpraca w ramach projektów, akcji czy konkursów organizowanych w projekcie

Życzymy zdanych egzaminów. Szczegółowe informacje dostępne na stronie ecdl.pl.