Kadry dla przemysłu

Miło nam poinformować, że Nasza szkoła znalazła się wśród czterech placówek z całej Polski, które podpisały w dniu dzisiejszym umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu w ramach programu „Kadry dla przemysłu”. TKZ nr 1 im. mjr. Feliksa Kozubowskiego w Sochaczewie zawarło w ramach w/w umowy porozumienie z ARP, a z ramienia przedsiębiorców z Przewozami Regionalnymi na rozwój kształcenia zawodowego w kierunkach kolejowych.

„Dzisiaj podpisane umowy między firmami a szkołami, mają nie tylko symboliczny charakter, ale przede wszystkim praktyczny. Przez systemowe działania chcemy, żeby firmy szukały pracowników najbliżej swoich przedsiębiorstw, właśnie w szkołach zlokalizowanych lokalnie. Dzisiaj mamy 4 umowy podpisane, ale w najbliższym czasie będą podpisywane w regionach kolejne umowy, np. z Cegielskim” – powiedział prezes Marcin Chludziński podczas konferencji prasowej.

Celem programu jest zainicjowanie długofalowej współpracy pomiędzy spółkami z grupy ARP a sektorem edukacji. Połączenie potencjalnych pracodawców ze szkołami technicznymi i branżowymi oraz centrami kształcenia zawodowego pozwoli ograniczyć bariery rozwoju przedsiębiorstw związane z brakiem wykwalifikowanej kadry. Program ma także pomóc w podnoszeniu atrakcyjności oferty edukacyjnej w szkołach.

„Odbudowujemy szkolnictwo zawodowe i stąd pojawił się także pomysł łączenia firm ze szkołami i to teraz się stało dzięki działaniom ARP. Nasza gospodarka rozwija się teraz w tempie ok. 5%, ale żeby dogonić świat ten wzrost musi być szybszy, a do tego potrzebujemy odpowiednie kadry” – powiedział szef Gabinetu Politycznego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Suski.