Info image

  • Rozmiary1 024 × 575
  • Kamera^
  • Szczelinaf74099370
  • Długość ogniskowej74099372 mm
  • <abbr title="Międzynarodowa Organizacja na rzecz Standaryzacji">ISO</abbr>400