Informacja dla Rodziców w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Prosimy Rodziców, żeby nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły. W przypadku zgłoszenia przez ucznia złego samopoczucia, wzywamy Rodziców w celu odebrania dziecka. Z dzieckiem chorym, nawet jeżeli jest to z pozoru niegroźne przeziębienie, należy udać się do lekarza. Jeżeli opiekunowie dziecka na terenie szkoły (nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja) podejrzewają w związku ze zgłaszanymi przez nie dolegliwościami zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, wzywane jest pogotowie ratunkowe.

 

Służby epidemiologiczne informują, że jeśli osoba z dolegliwościami sugerującymi przeziębienie lub grypę nie miała kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, nie ma powodu do obaw. Jeżeli jednak dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do szpitalnego oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

 

Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony za zgodą organu prowadzącego, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Jeżeli zajdzie taka konieczność, zostaniecie Państwo poinformowani: przez stronę internetową szkoły, przez dziennik elektroniczny (konta rodziców i uczniów), ogłoszenia publiczne w miejscach zamieszkania uczniów.

 

Zagrożenie rozprzestrzenieniem się wirusa związane było w ostatnim czasie z zakończeniem ferii zimowych i powrotem dzieci i dorosłych (w tym uczniów i nauczycieli) z Północnych Włoch, gdzie potwierdzono dużą liczbę zachorowań w wyniku zarażenia koronawirusem. Jak podaje GIS w komunikacie z 25 lutego, obecnie „nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawiania udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykania szkół”.

Co trzeba wiedzieć o koronawirusie i jak należy postępować w przypadku podejrzenia zakażenia.

Wiemy, że zarówno rodzice, jaki i uczniowie czują się zaniepokojeni informacjami o poważnym zagrożeniu epidemiologicznym, jakim jest szybko rozprzestrzeniający się wirus nazywany koronawirusem lub nowym koronawirusem. Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami, jakie dotychczas opublikowane zostały przez służby powołane do ochrony zdrowia obywateli. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową, np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministerstwa Zdrowia zamieszczane są aktualne informacje i zalecenia, w tym: jak rozpoznać zakażenie, jak zapobiegać zakażeniu i rozprzestrzenianiu się wirusa, gdzie można uzyskać informację i pomoc w przypadku zachorowania. Strona Narodowego Funduszu Zdrowia zachęca do korzystania z Telefonicznej Informacji Pacjenta.

 

Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem, ALE w ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem i NIE miałeś kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:

 • Zgłoś się do lekarza lub udaj się do apteki i zapytaj farmaceutę o zalecane środki zapobiegania infekcji.
 • Zachowaj higienę osobistą – zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania, jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
 • Unikaj kontaktu z osobami z widocznymi objawami choroby takimi jak kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała.

Jeżeli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:

 • Skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 • Dane teleadresowe stacji sanitarno-epidemiologicznej możesz uzyskać:

– dzwoniąc na numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590,

– na stronie www.gov.pl/koronawirus

 • W miarę możliwości przez 14 dni ogranicz społeczno-zawodowe kontakty z innymi osobami.
 • Zachowaj higienę osobistą: jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
 • Dwa razy dziennie mierz temperaturę ciała.
 • W przypadku wystąpienia gorączki (38°C), kaszlu, trudności z oddychaniem udaj się do oddziału chorób zakaźnych, najbliższego do miejsca zamieszkania.

Jeżeli masz gorączkę (38°C), kaszel, problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia korona wirusem lub miałeś kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:

 • Skontaktuj się z telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie

Godziny pracy Stacji: 07:30 – 15:05

sekretariat: tel/fax 46 862 22 66

tel/fax 46 862 31 47

e-mail: sochaczew@psse.waw.pl

W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem prosimy o kontakt pod czynnym całodobowo numerem telefonu:

 883 353 506

Telefon alarmowy PSSE – tylko w nagłych wypadkach

czynny poza godzinami pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy:

600 261 847

 • Jak najszybciej udaj się do oddziału chorób zakaźnych, najbliższego do miejsca zamieszkania (własnym transportem)
 • Informację o najbliższym oddziale chorób zakaźnych oraz dane teleadresowe stacji sanitarno-epidemiologicznej możesz uzyskać:

– od farmaceuty,

– dzwoniąc na numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590,

– na stronie www.gov.pl/koronawirus

 • Jeżeli jesteś chory, to w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa używaj maski ochronnej.
 • Zachowaj higienę osobistą – zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania, jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
 • Ogranicz kontakt z innymi osobami i nie korzystaj z transportu publicznego.