Dzień Zawodów

 W nagraniu Dyrektor Łukasz Wójcikowski przedstawia przyszłe kierunki.