Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce

Pobyt uczniów klasy mundurowej Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce w dniach 07 – 10.06.2021r.
Uczniowie klasy wojskowej w czasie poligonu zapoznali się z baza szkoleniową Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce w zakresie możliwości jej wykorzystania w procesie szkolenia pododdziałów przeciwlotniczych, zapoznani zostali również z rodzajami sprzętu wojskowego, urządzeniami szkolno – treningowymi, ich możliwościami i sposobami wykorzystania.
Zaprezentowano im możliwości bojowe przeciwlotniczych zestawów rakietowych znajdujących się na wyposażeniu 3BR OP. Uczniowie mieli również okazję uczestnictwa w strzelaniach artyleryjsko- rakietowych pododdziałów przeciwlotniczych Dowództwa 3 BR OP.
Pobyt na poligonie zmotywował uczniów do pogłębiania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności praktycznych.