Projekt Mazowsze

  „Leute Zentrum” realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 po nazwą „ Zawód wyuczony-start w życie uczniów TKZ nr 1 w Sochaczewie zapewniony”  Celem projektu jest nabycie nowych kompetencji zawodowych w zakresie transportu kolejowego lub tworzenia gier komp. lub fryzjerstwa oraz kompetencji miękkich
Czytaj więcej