#Akcja #rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do:

1. TKZ nr 1 im. mjr. F. Kozubowskiego w Sochaczewie
2. Sochaczewskiej Szkoły Realnej – Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. mjr. F. Kozubowskiego w Sochaczewie

prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji pod adresem:

https://zskz.com.pl/rekrutacja2021

Do klas pierwszych różnych specjalności przyjmujemy wszystkich chętnych absolwentów szkół podstawowych, spełniających kryteria rekrutacji.